Picture
Od početka našeg rada i sarađivanja sa bendovima shvatili smo da imamo mesto među poznatijim organizacijama, medijima pa smo samim tim postali poznatiji u nekim regionima.


 Pre svega želimo da se zahvalimo svima koji podržavaju naš tim i svima koji su sa nama ovih, za koji dan godinu dana postojanja sajta. Voljni smo i želimo da održimo ovu  tvrdu muzičku pod kulturu. Putem ove ankete želimo da svi ili nekolicina koji nas prate izraze svoje mišljenje o tome kakav je naš rad i koliko nas pratite radi utvrđivanja načina na koji ćemo u daljem radu učestvovati zajedno sa vama. Ova akneta ispod pokazaće koliko nas podržavate s toga želimo vaše iskreno mišljenje. 
Leave a Reply.